A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei: 16. kötet Természettudomány


1981  248 p.

Veress Márton: Bertalan Károly emlékére (1914-1978)

Papp Jenő: Emlékezés Ambrus Bélára (1909-1979)

Eszterhás István: A Burok-völgy karsztmonográfiája

Vizkelety Éva: Adatok a Hévízi tó algáinak ismeretéhez

Csiby Mária – Tóth Sándor: A Bakony hegység természeti értékei I., Botanikai értékek

Csiby Mária: A Balaton-felvidék szitakötő-faunája (Insecta: Odonata)

Tóth Sándor: A Kornyi-tó szitakötő-faunájának mennyiségi és minőségi vizsgálata (Insecta: Odonata)

Rozner István: A Bakony hegység dögbogárfaunájának alapvetése (Coleoptera: Silphidae)

Podlussány Attila: Ritka Apionfajok a Bakony hegységben (Apionidae I.)

Podlussány Attila: A mályvaféléken élő Apionfajok előfordulása a Bakony hegységben (Col.: Apionidae II.)

Podlussány Attila: Exapionfajok előfordulása a Bakony hegységben (Col.: Apionidae III.)

Szécsényi Lajos: Adatok a Balaton-felvidék nagylepkefaunájához

Herczig Béla – Bürgés György – Ronkay László: A Keszthelyi-hegység nagylepke-faunisztikai alapvetése

Szőcs József: Adatok a Vértes hegység aknázómoly-faunájához

Rézbányai László: Az Északi-Bakony Eupithecia faunájának alapvetése (Lep.: Geometridae)

Csiby Mária – Tóth Sándor: A Bakony hegység katonalégy-faunája (Diptera: Stratiomyidae)

Papp Jenő: A Bakony hegység gyilkosfürkész-faunájának alapvetése (Hymenoptera: Braconidae) II., Opiinae

Ilosvay György: A farkasgyepűi bükkös ökoszisztéma herpetofaunája

Keve András: Madártani adatok a Déli-Bakonyból, valamint a Bakonyaljáról

Tapfer Dezső: A vörösvércse (Falco tinnunculus L.) a Keleti-Bakonyban (1944-1979)