Könyvtár

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum Szakkönyvtára

Az 1971-ben alapított természettudományi szakmúzeum fiatal kora ellenére jelentős, időben is jóval korábbra nyúló könyvtári állománnyal rendelkezik.

Ennek magyarázata megalakulásának körülményeiben rejlik: az intézmény a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum természettudományi osztályának jogutódjaként jött létre, induló könyvtári állományát a veszprémi múzeumi könyvtár természettudományi könyv- és folyóirat anyagának leválasztott része képezte. Az önállósuló múzeum a Megyei Múzeumi Igazgatóság tagintézményeként kezdte meg működését. Egykori anyaintézménye, az 1903-ban alapított Veszprém Vármegyei Múzeum és Könyvtár nevében is hordozta, hogy a múzeumi tevékenység mellett közkönyvtári funkciókat is ellát. Igaz, utóbbi csak 1926-ban vált lehetségessé, amikor az újonnan felépült, s 1925-ben átadott múzeum épületében megnyílt a nyilvános könyvtár is.

Az egyesített intézmény első igazgatója Laczkó Dezső, a kegyesrendi főgimnázium természet- és földrajz szakos tanára, neves geológus lett. Így érthető, hogy a kor természettudományos szakirodalma, szakfolyóiratai megfelelő aránnyal képviseltettek a könyvtár állományában.

A háborút követően, 1950-ben vált szét két intézményrendszerré a múzeum és könyvtár, megalakultak a megyei könyvtárak. A könyvtári anyag megosztásakor a létrejövő megyei könyvtár nem vitte magával a nagy múltú természettudományos folyóiratokat (pl. Természettudományi Közlöny, Botanikai Közlemények, Állattani Közlemények, Királyi Magyar Földtani Intézet évkönyvei és egyéb kiadványai stb.). Ezek a veszprémi múzeumnál maradtak, majd a természettudományos osztály önálló múzeummá válásakor Zircre, a Bakonyi Természettudományi Múzeum könyvtárába kerültek. Ilyen módon a XIX. századi és a XX. század első felének természettudományos szakirodalma közép-dunántúli viszonylatban múzeumunk könyvtárában csaknem hiánytalanul megtalálható, minek folytán fontos szerepet tölt be a régió könyvtári rendszerében. A kutatók, szakdolgozók, általános és középiskolai tanulmányi versenyeken indulók, vagy pusztán a téma iránt érdeklődők csak Szombathelyen találnak a geológia, botanika és zoológia területén hasonló nagyságú és jelentőségű gyűjteményt.

Jelenlegi állományunk mintegy 8000 könyv, 700 térkép és 1900 féle (közel 20000 kötet) folyóirat.
Elérhető nálunk a JSTOR adatbázis és teljes körű hozzáférésünk van az Arcanum Digitális Tudománytárhoz (ADT plus).

256 tudományos intézménnyel - természettudományi múzeumokkal, tudományos kutatóintézetekkel, egyetemekkel –tartunk fenn könyvtári cserekapcsolatot, melynek keretében a mi kiadványaink (Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis; A Bakony természettudományi kutatásának eredményei — monográfia) ellenében juttatják el hozzánk saját publikációikat. Napjainkban a gyarapodás túlnyomó részét ez a forrás biztosítja. 190 külföldi partnerünk között szinte minden európai állam képviselője megtalálható. 12 az USA különböző tagállamaiból, 3 pedig Japánból, Brazíliából és Kínából küldi hozzánk anyagait.

Állományunkból külön figyelmet érdemelnek a 18-19. századból, valamint a 20. század elejéről származó csodálatos könyvek, például Carl von Linné: Vollständiges Pflanzensystem nach der 13. lateinischen Ausgabe… (1777-1788), Schlechtendal: Flora von Deutschland (1880-as évek), Hazslinszky Frigyes: A Magyar Birodalom zuzmó-flórája (Budapest, 1884), Herman Ottó: A magyar halászat könyve (1887), Koch Antal: Az Erdélyrészi medencze harmadkori képződményei (Budapest, 1900), Chernelházi Chernel István: Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre (Budapest, 1899), valamint Gróf Pejacsevich-Mikó Endre egyedülálló három kötetes kéziratos műve: A Bakony vad virágai képben Szépalma és környékéről (1934).

A könyvtár raktározási rendje annak speciális állományából és a neki 2007-ig helyet adó apátsági épület adottságaiból következően (nagy belmagasság, helyhiány) méret szerinti. Szerzői és szakrendi (ETO) katalógus segíti az állományban való eligazodást. A könnyebb és gyorsabb keresést a mind teljesebbé váló számítógépes feldolgozás teszi lehetővé.

Az intézményi könyvtár a leíró természettudományok terén ma a Közép-Dunántúl legnagyobb természettudományos szakkönyvtára.