Gerinctelen zoológiai gyűjtemény

Általános bemutatás

A mintegy 350 ezer darabos Gerinctelen Zoológiai Gyűjtemény az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának legnagyobb rendszerezett gyűjteménye. Az itt őrzött példányok szinte kizárólag a Bakonyból származnak. A gyűjtemény megalapozása az 1950-es évek vége felé kezdődött és dr. Papp Jenő nevéhez fűződik. Később, 1962-ben ő indította útjára „A Bakony természeti képe” kutatóprogramot, amelynek köszönhetően számos rovarász gazdagítja még ma is ezt a páratlan anyagot. A gyűjtemény legnagyobb része száraz preparátumokból áll, kisebb részét alkoholban tartósított gerinctelenek teszik ki.
A gyűjteményrészek feldolgozottsága különböző, a Rovar-, a Medveállatka és a Molluszka-gyűjteményé magas szintű, de a Folyadékos Ízeltlábú Gyűjteménynek csak kis része feldolgozott.
Bővebben

Darabszám, típusanyag

Teljes példányszám: mintegy 350 ezer
Fajok száma: mintegy 10 ezer
Típusok száma: 15


Gyűjteményrészek

Rovargyűjtemény
szekrénykataszter (21 szekrény)
gyűjteményi egység: példány
mennyisége: 280 000
típusok száma: 2 paratípus

A Gerinctelen Ízeltlábú Gyűjtemény legnagyobb egysége, több mint negyedmillió példányt tartalmaz. A példányok harmada a bogarak (Coleoptera) rendjébe tartozik, második legtöbb egyedet számláló rend a legyeké (Diptera), s itt található az országban az egy tájegységre vonatkozó legnagyobb zengőlégy (Syrphidae) gyűjtemény. A hártyásszárnyúak (Hymenoptera) a példányok ötödét teszik ki, s jelentősebb mennyiségben találjuk még a lepkéket (Lepidoptera) és a poloskákat (Heteroptera) is a preparátumok között. A gyűjtemény mintegy 80 százalékban faji szintig meghatározott példányokból áll.
Nevezetes gyűjteményrész a Kartal-gyűjtemény ami Dr. Kartal Béla veszprémi orvos, Bakony-kutató főleg a Bakonyban gyűjtött, meghatározott lepkeanyaga. A 41 rovardobozban elhelyezett több mint hatezer darabos gyűjtemény döntő része nappali lepkékből (Diurna) áll.
Dieztel Gyula Bakony-kutató lepkegyűjteménye 2019-ben került a múzeumunkba,  a nappali lepkékből álló, mintegy 10 000 darabos kollekció nagyobbrészt Bakonyban gyűjtött példányokat tartalmaz.
Bővebben

Folyadékos Ízeltlábú Gyűjtemény
polckataszter
gyűjteményi egység: fiola
mennyisége: mintegy 16 000

Alkoholban tartósított ízeltlábúakat (Araneae, Crustacea, Myriapoda, Pseudoscorpionidea) tartalmaz. A gyűjtemény csak kis részben feldolgozott.

Medveállatka Gyűjtemény
tárgylemez kataszter
gyűjteményi egység: tárgylemez
mennyisége: 211
típusok száma: 12

Iharos Gyula Alfonz (1910–2002) premontrei szerzetes, Bakony-kutató által 1943 és 1967 között gyűjtött és határozott anyag, a preparátumok között a hazai 120 fajnak több mint a fele megtalálható.
11 bakonyi holotípust és 1 paratípust tartalmaz.

Molluszka Gyűjtemény
Szekrénykataszter (1 szekrény)
gyűjteményi egység: fiola, doboz
mennyisége: 2001
fajszám: 143

A csigákat és kagylókat tartalmazó gyűjtemény anyagát 1991-ben Varga András publikálta a Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményeiben.


Keresési lehetőség

A Gerinctelen Zoológiai Gyűjtemény egészéről nem áll rendelkezésre adatbázis. A szekrénykataszteri anyag nagyobb részénél genusz-szintű keresésre van lehetőség. A Medveállatka (Tardigrada) Gyűjteményről adatbázis készült.


Hozzáférhetőség

A gyűjtemény a nagyközönség előtt zárt, a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után azonban látogatható.
A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni.
Helyszíni kutatásokra engedély ezen a nyomtatványon [link] kérhető legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt.


Gyűjteményvezető, kurátorok,  preparátorok

Gyűjteményvezető: Kutasi Csaba
Kurátorok: Katona Lajos Tamás, Kutasi Csaba
Preparátor: Iliáné Rechner Szilvia, Keserü Ildikó

Galéria képei: 
Folyadékos ízeltlábú gyűjtemény