Katona Lajos Tamás

Beosztás: 
főmuzeológus
Szervezeti egység: 
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma
Gyűjtemény: 
Geológia gyűjtemény
Cím: 
Zirc, Rákóczi tér 3-5.
Levelezési cím: 
8420 Zirc Rákóczi tér 3-5.
Telefon: 
+36 88 575-3000
Email: 
katona.lajos@nhmus.hu
Kutatási terület: 

Gerinces és gerinctelen őslénykutatás a középső-miocéntől a pleisztocénig: a Pannon-tó molluszka-fauna gyűjtése, határozása; pliocén és pleisztocén korú emlősök gyűjtése, határozása, preparálása, konzerválása.

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

2003-: folyamatos feltárások létesítése a Bakony-hegység területén amelynek célja a pannóniai molluszkák gyűjtése, taxonómiai revíziója;

2006: Csajág község mellett előkerült mamutcsontvázak feltárásának és konzerválásának vezetője;

2008-: a felsőrákosi (Románia) lignitbányából előkerült pliocén masztodon feltárásának és konzerválásának vezetője;

2009: az M6-os elkerülő út építésekor előkerült pleisztocén folyó őslénytani feltárás társkutatója, a konzerválás vezetője;

2010-: a pulai alginitbánya őslénytani feltárásainak vezetője szervezője;

2014: a bécsi és horvát Természettudományi Múzeum őslénytani gyűjteményében található pannóniai korú típusanyag taxonómiai revíziója

Oktatói tevékenység: 

Terepgyakorlati vezetések Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TTK FKTI Tanszék hallgatói számára

MSc szakdolgozati témavezető ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

Kiállítási tevékenység: 

2007: „Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben” c. állandó szakkiállítás projektvezető (pályázatírás, kivitelezés, szakmai forgatókönyv és a szakmai anyag elkészítése, installálása)

2010-2011: „Egzotikus fosszíliák” c. országos vándorkiállítás projektvezető (pályázatírás, kivitelezés, szakmai forgatókönyv és szakmai anyagának elkészítése, szállítás, installálása)

2013: Öt évtized a természet szolgálatában(időszaki kiállítás a Herendi Porcelánmúzeum, geológiai rész).

2013: A Pulai kráter-tó c. időszaki kiállítás projektvezető (szakmai forgatókönyv és a szakmai anyagának elkészítése, kivitelezése, installálása)

Múzeumpedagógiai tevékenység: 

Erdei iskola programban a geológiai foglalkozások kidolgozása.

Ismeretterjesztési tevékenység : 

Geológiai foglalkozások a Múzeumok éjszakája a Múzeumok Őszi Fesztiválja és a Múzeumok Majálisa c. rendezvényeken;

Geológiai túravezetések, erdei iskolások részére továbbá szakvezetések középiskolások, egyetemisták részére;

Rendszeres szakvezetés az állandó kiállításban és a geológiai gyűjteményben;

Rádióinterjúk különböző rádiók számára

Televíziós magazinműsorokban való megjelenés

Tudományos Ismeretterjesztő előadások a BTM Baráti Köre Egyesület számára;

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre közhasznú egyesület titkáraként szervezem az egyesület éves ismeretterjesztő programját;

Katona L. 2005 (szerk): „Ezerarcú Bakony” – A Bakony-hegység természeti képe. –Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc. ISBN 963-217-968-4. Multimédiás CD.

Katona L. 2006 (szerk): A Bakonyi Természettudományi Múzeum ásvány- és fosszíliakatalógusa. – Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, Zirc. ISBN: 978-963-86984-2-1. Multimédiás DVD.

Katona L. 2008: Hogyan kerülhettek mamutok Csajágra? – Élet és Tudomány 61/35: 1104-1108.

Katona L. & Magyari Á. 2008: Csajági mamutok. – Természet Világa 139/1: 34-35.

Katona L., Demeter L., Tóth L., Kordos L. 2009: A felsőrákosi őselefánt The Explorer magazin Júniusi szám.

Tóth S., Kutasi Cs., Katona L. T. 2013: Pliocén ízeltlábúak Puláról. in Katona L. T. (szerk.): A pulai kráter-tó (40 éves az olajpala-kutatás) ISBN 978-963-86984-8-3 pp. 16-21. Zirc.

Kordos L., Lacombat F., Katona L. T. 2013: Gerinces ősmaradványok a pulai alginitbányából. in Katona L. T. (szerk.) 2013: A pulai kráter-tó (40 éves az olajpala-kutatás) ISBN 978-963-86984-8-3 pp. 22-29. Zirc.

Fontosabb publikációk: 

Katona L. 2004: A Várpalotai kikeri-tavi pannóniai feltárás szedimentológiai és paleontológiai vizsgálata. – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 21:7-24.

Katona L., Kókay J., Berta T. 2011: A várpalotai Faller utcai badeni korú üledék molluszka faunája – Földtani Közlöny 141/1: 445-468.

Katona, L., Kovács, J., Kordos, L., Szappanos, B., Linkai I. 2012: The Csajág mammoths (Mammuthus primigenius): Late Pleniglacial finds from Hungary and their chronological significance. – Quaternary International 03/2012: 130-138 DOI information: 10.1016/ j.quaint.2011.01.048.

Kern, Z., Kázmér, M., Bosnakoff, M., Bajnóczi, B., Váczi, T., Katona, L. 2012: Incremental growth and mineralogy of Pannonian (Late Miocene) sciaenid otoliths – palaeoecological implications. – Geologica Carpathica 63: 175–178.

Bosnakoff, M. & Katona, L. 2012: Fish otolith assemblage from the Late Miocene deposits of Lake Pannon (Doba, NW Hungary). – Central European Geology 55/2: 135–146. DOI: 10.1556/CEuGeol.55.2012.2.2.

Sztanó O., Magyar I., Szónoky M., Lantos M., Müller P., Lenkey L., Katona L., Csillag G. 2013: A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés. – Földtani Közlöny 143/1: 445–468.

Katona, L., Kovács J., Magyar I., Sütő-Szentai M., Berta T. 2013: A new occurrence of a classic “Árpád-type” mollusc fauna from the Upper Miocene of Kozármisleny, southern Hungary. – Geologia Croatica 66/2:111-118.

Katona L. 2013: Soós Lajos szerepe a dunántúli pannon malakofaunájának kutatásában. – Soosiana 32:19-27.