A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (természettudományos cikkek)

1.kötet: 1963. 368 p. 

Boros Ádám - Vajda László: A Bakony dolomitjának mohaföldrajza. p. 281-286.

Papp Jenő: Adatok a Bakony hegység méhalkatú (Apoidea) faunájához. p. 287-300.

Tallós Pál: Adatok a Bakony és környéke nagylepkefaunájához. p. 301-310.

Füzes F. Miklós: A vörsi langobard temető növényleletei. p. 311-340.

 

2. kötet: 1964. 480 p. 

Papp Jenő: Beszámoló „A Bakony természeti képe” c. kutatási programról. p. 391-421.

Szodfridt István – Tallós Pál: A felsőnyirádi erdő cseres-tölgyesei. p. 423-435.

Füzes F. Miklós: A jutasi és ösküi avarkori temetők növényleletei. p. 437-458.

 

4. kötet: 1965. 382 p. 

Papp Jenő: Helytörténet és természettudomány. p. 319-329.

Boros Ádám – Vajda László: A Bakony bazalthegyeinek mohaföldrajza. p. 331-339.

Verseghy Klára: Adatok a Balaton-felvidék zuzmóflórájához. p. 341-355.

Szemere László: A Bakony szarvasgombái. p. 357-368.

 

5. kötet: 1966. 399 p. 

Papp Jenő: Természettudományi muzeológia és honismeret. p. 325-337.

Füzes F. Miklós – Sági Károly: A Keszthelyi-öböl regressziós jelenségei. p. 339-360.

Keve András: Madártani szempontok a Keszthelyi-öböl eliszaposodásának kérdéséhez. p.361-376.