A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei: 28. kötet

2011. 275 p.

 

Tóth Sándor: Emlékezés Podlussány Lajosra

Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei. III

Fehérvári Bence – Saláta Dénes – Malatinszky Ákos: Hagyományőrző gyümölcsösök az Öreg-Bakony tanyavilágában

Varga Anna – Bölöni János: Egy felhagyott fás legelő területének tájhasználat változása Olaszfalu (Veszprém megye) határában

Novák János: Adatok a Bakony álskorpió-faunájához (Arachnida: Pseudoscorpiones)

Traser György – Winkler Dániel – Molnár Mercel: A mezőföldi Szent László-víz völgyének ugróvillás (Collembola) faunája

Kenyeres Zoltán – Rácz István András: A Bakonyi Természettudományi Múzeum egyenesszárnyú (Orthoptera) gyűjteménye

Kondorosy Előd: Keszthely és környéke poloskafaunájának alapvetése (Heteroptera)

Móra Arnold – Deák Csaba – Kálmán András – Kálmán Zoltán – Lőkkös Andor – Soós Nándor – Csabai Zoltán: Contribution to the aquatic insect fauna of Káli-medence and Fekete-hegy, and their surroundings (Balaton Uplands)

Nagy Ferenc: Adatok Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye futóbogár-faunájához (Coleoptera: Carabidae)

Podlussány Attila – Kutasi Csaba: Új ormányosalkatú-bogárfajok a Bakonyban (Coleoptera, Curculionoidea)

Kutasi Csaba: Védett és ritka bogárfajok (Coleoptera) a várpalotai lőtér területéről

Szabóky Csaba: Kohanóczy Attila molylepke (Microlepidoptera) gyűjteménye

Szabóky Csaba: Összehasonlító vizsgálatok a Bakonybél-Somhegy nagylepkefaunáján (Macrolepidoptera), és a molyfauna (Microlepidoptera) alapvetése

Nagy Lajos – Poller Zoltán: Vízimadár szinkronszámlálások a várpalotai tavakon (2005-2007)