Baráti kör

Baráti Kör - Kapcsolat

Bakonyi Természetudományi Múzeum Baráti Köre
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
E-mail: btmbk.zirc@gmail.com
Tel: 88/575-300
titkár: Kovács Attila

Egyesületünk 1987-ben alakult meg Zircen. Létrehozásának alapvető célja az volt, hogy erkölcsi és anyagi támogatást nyújtson a Bakonyi Természettudományi Múzeum közművelődési és tudományos tevékenységéhez, népszerűsítse a kutató-, feldolgozó- és gyűjtőmunkát
Egyik fontos feladatunk a környezet- és természetvédelem ügyének segítése, a Bakony természeti értékeinek felkutatása, megismertetése és védelme. Ennek a kihívásnak eleget téve ismeretterjesztő előadásokat és kirándulásokat szervezünk, melyek során a természetvédelmi szemlélet erősítését és a hazai természeti értékeink megismerését tűzzük ki célul. Anyagilag is támogatjuk a Bakonyi Természettudományi Múzeum ismeretterjesztő és szakmai kiadványainak megjelentetését. Ezen kívül természetvédelmi táborokat, vetélkedőket, vándorkiállításokat szerveztünk, valamint természetismereti szakkört vezettünk a helyi gimnáziumban.
A múzeum tudományos kutató munkáját is segítjük, a gyűjtemények fejlesztésében is szerepet vállalunk. Részt vettünk az 1990-ben és 2002-ben Zircen tartott Országos Természettudományi Muzeológus Találkozók megrendezésében. Egyesületünk tagjai szakmai feladatokat is ellátnak, terepi kutatásokban is részt vesznek.
Előadásainkkal kapcsolódunk világnapi programokhoz, mint a Föld Világnapja, amely során természeti értékeink bemutatását céloztuk meg. Munkánkat a Bakonyi Természettudományi Múzeum szakemberei segítik, akik tisztában vannak az aktuális környezet- és természetvédelmi problémákkal és azok megoldásainak lehetőségeivel. Ezen kívül kirándulásaink során a nemzeti parkok munkatársainak szakvezetését is igénybe vesszük az adott terület természeti értékeinek megismerésére. Programjainkon kívül ismeretterjesztő kiadványokat is megjelentetünk, ilyen volt a „Bakony - A természet kincsestára” című, a Bakony természeti értékeit ismeretterjesztő formában bemutató könyvecske, a térség védett növény- és állatfajainak listájával. Ezt a kiadványt térítésmentesen eljuttattuk minden megyei oktatási intézménybe és könyvtárba.
Egyesületünk tagjainak száma már jóval száz fő felett van. A tagok között megtalálhatjuk a Bakony-kutatókat, a környék iskoláinak tanárait és a Természettudományi Múzeumhoz kötődő zirci és Veszprém megyei polgárokat, de vannak tagjaink az ország távolabbi területeiről is. Tanár tagtársaink segítségével munkánkba bevonjuk a környék iskoláinak fiataljait is. Célunk egy olyan közösség kialakítása, amely az élő rendszerek megismerése során átérzi a környezetvédelem jelentőségét, a szabadidő ilyen irányú eltöltésének hasznosságát. Felhívjuk a figyelmet élővilágunk veszélyezte­tettségére, az emberi felelősségre. Szeretnénk tudatosítani a fiatalokban, hogy tehetnek és tenniük is kell élőhelyük értékeinek megóvásáért. Előadásaink és túráink nyilvánosak, melyekről a Zirci Kábel TV-ben, a Zirc és Vidéke c. havi lapban rendszeresen hírt adunk. Megvalósult programjainkról a helyi lapban rövid ismeretterjesztő írásokat közlünk.
A környezet- és természetvédelmi szemlélet erősítése napjainkban egyre fontosabb feladat. Az erre való ráhangolásban nagy szerepe van a környezeti nevelésnek. Ennek fő lépése a természeti értékek megismerése, melynek színterei a természettudományi múzeumok és azok baráti körei. Várunk sorainkba minden természetet kedvelő zirci és környékbeli polgárt, de egyesületünk nyitva áll a távolabbi vidékeken élő érdeklődők előtt is.