Védett zuzmófajok térképezése, populációméret- és habitatpreferencia-vizsgálata, és természetvédelmi kezelési kérdései a Bakonyban

(Sinigla Mónika)

A Bakonyban a védett zuzmófajok közül 11 fordul (vagy fordult) elő a régi herbáriumi és irodalmi adatok alapján. Aktuális elterjedésükről, helyzetükről kevés információ áll a rendelkezésünkre, emiatt vált indokolttá további vizsgálatuk. A védett, veszélyeztetett lágyszárú edényes taxonokhoz hasonlóan egyes védelmet élvező zuzmófajok elterjedési területe is a viszonylagosan érintetlen, háborítatlan élőhelyekhez köthető, egyfajta „élőhely-indikátor szerepet” töltenek be. Párhuzam állítható fel a ritka virágos és zuzmófajok elterjedési területének sajátosságai között.

 
Ritka, védett zuzmófaj (Cetraria islandica) a Déli-Bakonyban (Fotó: Sinigla Mónika)

 
Védett zuzmófaj (Cetraria aculeata) a Keleti-Bakonyban (Fotó: Sinigla Mónika)

 
Sziklai zuzmótársulás (Fotó: Sinigla Mónika)

 
Kéregtelepű zuzmófajok egy kidobott lőtéri bőrbakancson (Fotó: Sinigla Mónika)

 
Sziklai zuzmók felmérése (Fotó: Bolvári István)

 
A sziklagyepek az egyik legfajgazdagabb élőhelyek egyike zuzmók szempontjából (Fotó: Sinigla Mónika)

 
Jól fejlett Psuedevernia furfuracea telep