A Marcal-medencében elterülő nedves gyepek edényes fajösszetételének és vegetációjának vizsgálata

(Sinigla Mónika)

A vizsgálat helyszíne Csögle község (Veszprém megye) határában fekvő természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű nedves gyepek. A felmérés során öt gyep művelési ágú parcella botanikai változóinak (növényzeti diverzitás és szerkezet, özönnövény fertőzöttség) kiértékelésére kerül sor.

Magassásrét Csögle határában (Fotó: Sinigla Mónika)

Cönológiai felvétel készítése (Fotó: Bolvári István)

A láprétek, mocsárrétek fajgazdagságát legeltetéssel tartják fenn (Fotó: Sinigla Mónika)

Mocsárrét lápi pitypanggal (Taraxacum palustre) (Fotó: Sinigla Mónika)