A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei: 6. kötet

1987. 137 p. 
A kötet "A Bakony természeti képe" program életre hívásának negyedszázados jubileuma alkalmából rendezett 10. Bakony-kutató ankét előadásainak anyagát tartalmazza.

 

Tóth Sándor: Adatok "A Bakony természeti képe" program negyedszázados történetéhez

Dévai György-Miskolczi Margit-Tóth Sándor: Javaslat a faunisztikai adatközlés és számítógépes adatfeldolgozás egységesítésére. I. rész: Adatközlés

Tóth Sándor: Az UTM hálótérképezés eredményei és feladatai a Bakony hegységben

Futó János: A Bakony-kutatás földtudományi vonatkozású eredményei, 1977-1986

Veress Márton: Kísérlet egy bakonyi karsztos mélyedés üledékkitöltésének értelmezésére

Eszterhás István: Összefüggés a bazaltmezák pszeudokarszt-jelenségei és az alapkőzet  lepusztulási formái között

Facsar Géza: Néhány kritikus Rosa taxon kutatása a Balaton-felvidéken és a Bakony kapcsolódó  területein

Szabó István: A Keszthelyi-hegység növényvilágának kutatása

Rozner István : A Bakony hegységben folyó levélbogár-kutatás újabb hat éve — 1981-1986

Fazekas Imre: Új és ritka Crambinae taxonok a Bakony hegység faunájában (Microlepidoptera)

Dietzel Gyula : Új Rhopalocera faj előfordulása a Bakonyban (Libythea celtis Laich)

Ábrahám Levente: Adatok a Bakony keleti része nagylepke-faunájának ismeretéhez

Szeőke Kálmán: Lepkészeti kutatások a Keleti-Bakonyban

Tóth Sándor: A Bakony hegységben folyó fürkészlégy-kutatás

Marián Miklós: A Bakony herpetofaunájának múltja, jelene és jövője