A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei: 33. kötet

2016. 184 p.
XII. Magyar Biodiverzitás Nap, Hegymagas, 2014

 

Kovács Tibor: Előszó

Sallee-Kereszturi Barbara: Természeti erőforrás-gazdálkodás a humánökológia szempontjából

Farkas Edit – Lőkös László – Papp Beáta – Sinigla Mónika – Varga Nóra: Zuzmók és mohák biodiverzitás-vizsgálata a szigligeti Kongó-rétek mintaterületen

Bauer Norbert – Cservenka Judit: A szigligeti Felső- és Alsó-Kongó flórája és tájtörténete

Török Júlia Katalin: Házas amőbák (Amoebozoa: Arcellinida; Rhizaria: Cercozoa) a Tapolcai-medencében, a Hegymagas község körüli nedves területeken

Páll-Gergely Barna: A Hegymagas mellett gyűjtött csigák a 2014-es Biodiverzitás Napokon (Gastropoda)

Kiss Béla – Juhász Péter – Ködöböcz Viktor – Ludányi Mercédesz – Müller Zoltán – Szabó Tamás – Málnás Kristóf: Adatok a Tapolcai-medence makroszkópius vízi gerinctelen faunájához

Szinetár Csaba – Szita Éva – Kovács Péter: Pókfaunisztikai vizsgálatok a szigligeti Kongó-réten

Strausz Szilárd – Üst Norbert – Farkas Sándor: Adatok Hegymagas és Szigliget környékének szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunájához (Tapolcai-medence)

Tóth Sándor: Adatok a Felső-Kongó és a Füzes-erdő szitakötő (Odonata) faunájához

Kenyeres Zoltán – Kinál Ferenc: A szigligeti Felső- és Alsó-Kongó egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának vizsgálata

Kondorosy Előd: Adatok a Kongó-rét (Tapolcai-medence) poloskanépességéhez (Heteroptera)

Koczor Sándor: Hegymagas környékén gyűjtött kabóca fajok (Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha)

Kutasi Csaba: Futóbogarak Szigliget környékéről (Coleoptera: Carabidae)

Rozner György – Lőkkös Andor – Rozner István.- Podlussány Attila: 33 bogárcsalád fajai a Felső-Kongó-mezőn (Tapolcai-medence) tartott XII. Magyar Biodiverzitás Napokon

Józan Zsolt: A hegymagasi Biodiverzitás Napokon gyűjtött fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) fajok értékelése

Szabóky Csaba: Adatok Hegymagas és környéke lepkefaunájának ismeretéhez (Lepidoptera)

Tóth Sándor: Adatok a Felső-Kongó és a Füzes-erdő kétszárnyú (Diptera) faunájához

Kovács Tibor – Cservenka Judit – Magyari Máté: Adatok a Tapolcai-medence gerinces faunájához