A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei: 27. kötet

2010. 156 p.
III. Magyar Biodiverzitás Nap, Porva, 2008

 

Kovács Tibor: Előszó

Ortmann-né Ajkai Adrienne – Morschhauser Tamás: A porvai Biodiverzitás Nap kutatási területének élőhelytérképe

Galambos István: A 3. Biodiverzitás Nap (Porva) keretében gyűjtött mohok (Bryophyta)

Morschhauser Tamás – Erdős László – Ortmann-né Ajkai Adrienne: Edényes növények előfordulása Porva környékén: 3 Biodiverzitás Nap

Varga András: A 2008-as porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött puhatestű fajok (Mollusca) listája

Ujvári Zsolt – Kontschán Jenő: Adatok Porva és környékének Mesostigmata és Trombidiformes (Acari) faunájához

Farkas Sándor: Új adatok a Bakony szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunájához Porva környékéről

Kovács Péter – Szinetár Csaba: A Magyar Biodiverzitás Napok (Porva, 2008) arachnológiai eredményei (Araneae)

Traser György: A Collembola fauna (Hexapoda: Entognatha) Porva körzetében a harmadik Biodiverzitás Nap gyűjtései alapján

Tóth Sándor: A Porvai-medence szitakötő (Odonata) faunája irodalmi adatok és a 2008-as Biodiverzitás Nap gyűjtései alapján

Kondorosy Előd: Adatok Porva poloskafaunájához (Heteroptera) a 3. Biodiverzitás Nap alapján

Koczor Sándor – Bagarus Anita: Kabócák a Bakonyból, Porva környékéről: egy űj faj hazánk faunájában (Hemiptera: Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha)

Móra Arnold – Deák Csaba – Lőkkös Andor – Papp László – Soós Nándor – Csabai Zoltán: A Porva melletti Hódos-ér vízi makrogerinctelen faunájáról a 2008. évi Biodiverzitás Nap eredményei alapján

Kutasi Csaba: Porva környékének futóbogarai (Coleoptera: Carabidae)

Rozner István – Rozner György: 18 bogárcsalád fajai a 3. Biodiverzitás Napról

Podlussány Attila: A porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött ormányosalkatú bogarak (Coleoptera: Curculionoidea)

Józan Zsolt: A porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) fajok

Szeőke Kálmán – Ronkay László: A Porvai Biodiverzitás Nap lepkészeti eredményei

Tóth Sándor: Adatok Porva kétszárnyú (Diptera) faunájához a Biodiverzitás Nap gyűjtése alapján

Kovács Tibor: Kétéltűek és hüllők Porván: 3. Magyar Biodiverzitás Nap

Görföl Tamás – Zsebők Sándor – Tóth Mária: Adatok Porva emlősfaunájához a 2008. évi Biodiverzitás Nap alapján